Minh bạch/ rõ ràng:  Không chỉ cung cấp và tư vấn rõ ràng cho khách hàng và đối tác quy trình tư vấn, triển khai và thi công mà còn mời khách hàng, đối tác tham gia giám sát và chia sẻ những nguồn tin khách hàng có thể đối chiếu, so sánh về chất lượng sản phẩm dịch vụ của công ty.

Trung thực: Với vai trò chuyên gia cần giúp cho khách hàng và đối tác nhìn thấy được nhiều khía cạnh của vấn đề về hiện trạng dự án. Đứng ở góc độ khách hàng và đối tác để chỉ ra các ưu điểm và hạn chế thực sự của các giải pháp đang có để thống nhất phương án tối ưu.

Sáng tạo: Luôn nghiên cứu và tìm tòi các giải pháp đạt được sự cân bằng về hiệu quả xử lý âm học cũng như giá trị thẩm mỹ khi thi công đồng thời phù hợp với ngân sách của dự án.

Trách nhiệm: Luôn đồng hành với khách hàng và đối tác để cung cấp các giải pháp bảo trì hoặc xử lý các vấn đề phát sinh. Thường chia sẻ, cập nhật những kiến thức mới, có liên quan cho khách hàng, đối tác.