BUỒNG ĐIỆN THOẠI NHỎ – BLF01

Mô tả

th prd framery one office phone booth space division hv.jpg.rendition.1152.1152

Bốt điện thoại nhỏ – Sản xuất tại Việt Nam

– Kích thướt : 1m x 1m x 2m3

→→→→→→→